தொழில் செய்திகள்

10 வினாடிகளுக்குள் CNC துல்லிய பாகங்கள் எந்திரத்தை கற்றுக்கொள்வது எப்படி!--PTCQ

2023-11-30

CNC துல்லிய பாகங்கள் செயலாக்கத் துறையில், துல்லியம் முக்கியமானது. இது ஒரு அடிப்படைத் தேவை, மேலும் அதிக தேவைகள் இருப்பதால், அடையக்கூடிய முடிவுகள் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்!


CNC துல்லிய பாகங்கள் எந்திரம் பல வகைகள் மற்றும் சிறிய தொகுதிகள் விஷயத்தில் அதிக உற்பத்தி திறன் கொண்டது, மேலும் நிலையான எந்திர தரத்தை உறுதி செய்ய முடியும். இது உற்பத்தி தயாரிப்பு, அதிக துல்லியமான மறுபரிசீலனை, இயந்திர கருவி சரிசெய்தல் மற்றும் செயல்முறை ஆய்வு நேரத்தையும் குறைக்கலாம் மற்றும் வெட்டு நேரத்தை குறைக்க உகந்த வெட்டுத் தொகையைப் பயன்படுத்தலாம். இது வழக்கமான முறைகள் மூலம் இயந்திரம் செய்ய கடினமாக இருக்கும் சிக்கலான மேற்பரப்புகளை இயந்திரமாக்க முடியும், மேலும் சில கவனிக்க முடியாத இயந்திர பாகங்களையும் கூட இயந்திரமாக்குகிறது. இது பெரிய அளவிலான, உயர் துல்லியம் மற்றும் சிக்கலான செயலாக்கத்திற்கும் ஏற்றது, குறிப்பாக வளைவுகள், டேப்பர்கள் போன்றவற்றைச் செயலாக்கும் திறன் கொண்டது. இது பொருட்களின் தரம் மற்றும் பகுதிகளின் துல்லியத்தை திறம்பட மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்துகிறது. இயந்திரங்களின் ஒட்டுமொத்த தரத்தை மேம்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பாகங்களின் ஆயுளையும் பெரிதும் மேம்படுத்தலாம். துல்லியமான எந்திரம் பகுதிகளின் பரிமாண துல்லியத்தை மேம்படுத்துவதில் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது, எனவே மிகவும் நேரடியான விளைவு பகுதிகளின் பரிமாற்றத்தை அடைவதாகும், இதன் மூலம் அவற்றின் உடைகள் எதிர்ப்பு மற்றும் சேவை வாழ்க்கை அதிகரிக்கும்.


CNC துல்லிய பாகங்கள் செயலாக்கத்தின் தன்னியக்க நிலை மிகவும் அதிகமாக உள்ளது, இது தொழிலாளர்களின் உழைப்பு தீவிரத்தை பெரிதும் குறைக்கிறது. தொழிலாளர்கள் முழு செயல்முறையையும் சாதாரண லேத்களைப் போல இயக்கத் தேவையில்லை, ஆனால் லேத்களைக் கவனித்து மேற்பார்வையிட வேண்டும். இருப்பினும், CNC எந்திரத்தின் தொழில்நுட்ப உள்ளடக்கம் சாதாரண லேத்களை விட அதிகமாக உள்ளது, எனவே CNC துல்லியமான பாகங்கள் எந்திரத்திற்கு சாதாரண லேத்களுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக மன உழைப்பு தேவைப்படுகிறது.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept