தொழில் செய்திகள்

துல்லியமான பாகங்கள் செயலாக்கத்தில் உள்ள பிழைகளை எவ்வாறு கையாள்வது - PTCQ

2023-10-10

துல்லியமான பாகங்கள் செயலாக்கம் என்பது நவீன உற்பத்தித் தொழிலின் இன்றியமையாத பகுதியாகும், விண்வெளியில் இருந்து மருத்துவ சாதனங்கள் வரை, ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தியில் இருந்து மின்னணு பொருட்கள் வரை பலவிதமான பயன்பாடுகளுடன், அனைத்திற்கும் துல்லியமான பாகங்களின் செயலாக்கம் தேவைப்படுகிறது. இருப்பினும், எந்திரச் செயல்பாட்டில் உள்ள அளவு பிழைகள், வடிவப் பிழைகள் மற்றும் மேற்பரப்பு தரப் பிழைகள் போன்ற பல்வேறு பிழைகள் காரணமாக, இந்தப் பிழைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது எந்திரச் செயல்பாட்டில் முக்கியமான பணியாக மாறியுள்ளது.


முதலாவதாக, துல்லியமான பாகங்கள் செயலாக்கத்தில் பொதுவான பரிமாணப் பிழைகள் துல்லியமான அளவீடு மற்றும் கட்டுப்பாடு மூலம் தீர்க்கப்படும். எந்திரச் செயல்பாட்டின் போது, ​​பகுதிகளின் பரிமாணங்களை அளவிடுவதற்கும், வடிவமைப்புத் தேவைகளுடன் அளவீட்டு முடிவுகளை ஒப்பிடுவதற்கும் உயர் துல்லியமான அளவீட்டு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அளவு பிழை அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் இருந்தால், செயலாக்க அளவுருக்களை சரிசெய்வதன் மூலம் பிழையை சரிசெய்ய முடியும்; பரிமாணப் பிழை அனுமதிக்கக்கூடிய வரம்பை மீறினால், எந்திர செயல்முறையை மறுசீரமைக்க அல்லது எந்திர கருவிகளை மாற்றியமைக்க, பகுதிகளின் பரிமாணங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.


இரண்டாவதாக, துல்லியமான பாகங்கள் செயலாக்கத்தில் பொதுவான பிரச்சனைகளில் வடிவப் பிழையும் ஒன்றாகும். வடிவப் பிழைகளில் இணைநிலை, செங்குத்துத்தன்மை, வட்டத்தன்மை மற்றும் உருளைத்தன்மை ஆகியவற்றில் பிழைகள் அடங்கும். இந்த பிழைகளைக் கையாளுவதற்கு, பொருத்தமான செயலாக்க நுட்பங்கள் மற்றும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம். எடுத்துக்காட்டாக, இயந்திரத்தைத் திருப்புவதில், பகுதிகளின் வடிவப் பிழையை நிகழ்நேரத்தில் கண்டறிய சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்படலாம், மேலும் துல்லியமான எந்திரத் தேவைகளை அடைய தானியங்கி இழப்பீட்டு முறை மூலம் கருவியின் நிலையை சரிசெய்யலாம்.


இறுதியாக, மேற்பரப்பு தர பிழை என்பது துல்லியமான பாகங்கள் செயலாக்கத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு பிரச்சனையாகும். மேற்பரப்பு தர பிழைகள் கடினத்தன்மை, மென்மை மற்றும் மென்மை ஆகியவற்றில் உள்ள பிழைகளை உள்ளடக்கியது. இந்தப் பிழைகளைத் தீர்க்க, பகுதிகளின் மேற்பரப்பின் தரத்தை மேம்படுத்த அரைத்தல், மெருகூட்டுதல் மற்றும் மணல் வெட்டுதல் போன்ற செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம். கூடுதலாக, குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய, பகுதிகளின் உடைகள் மற்றும் அரிப்பு எதிர்ப்பை மேம்படுத்த சிறப்பு பூச்சு பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.


துல்லியமான கூறு செயலாக்கத்தில் பிழை கையாளுதல் என்பது துல்லியமான அளவீடு, பொருத்தமான செயலாக்க நுட்பங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் மற்றும் பொருத்தமான பிந்தைய செயலாக்க முறைகள் தேவைப்படும் ஒரு முக்கியமான பணியாகும். கடுமையான கட்டுப்பாடு மற்றும் செயலாக்கத்தின் மூலம் மட்டுமே துல்லியமான பாகங்களின் தரம் மற்றும் செயல்திறன் உத்தரவாதம், வாடிக்கையாளர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் நவீன உற்பத்தித் துறையின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்க முடியும்.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept